shutterstock

"הזנחה של שישים שנה"

עו"ד אינסאף אבו שארב בשיחה כואבת עם קרן נויבך על תופעת הפוליגמיה בחברה הבדואית
20 ביוני 2017
13:28

עו"ד אינסאף אבו שארב, מנהלת מרכז זכויות "איתך (מעכי)" לנשים הערביות בנגב, מגוללת בשיחה טעונה עם קרן נויבך את היחס המזלזל שמקבלות נשים הנתונות לתופעת הפוליגמיה והמצב בו הן מצויות: "גבר אחד נשוי לכמה נשים, אך בפועל הגבר חי רק עם אישה אחת והנשים האחרות נזנחות וננטשות, הן וילדיהן. בבת אחת הן צריכות לשאת לבד בעול ובאחריות הכלכלה. 40% מהמשפחות בחברה הבדואית בנגב הן פוליגמיות, מצב זה חייב להיפסק". בעיה נוספת שמתארת אבו שארב היא הלחץ והחרדה של נשים לבוא ולהעיד על התופעה ועל הסבל והמלכוד שלהן: "אשה שתבוא ותספר לא יודעת מה יקרה איתה מחר, הנשים נתונות בסכנה ממשית".
אבו שארב מוסיפה ואומרת שדרוש שינוי מהותי בחינוך בבתי הספר, וכן דרושה תוכנית אזרחית נרחבת ביוזמת הממשלה בכדי להביא למיגור התופעה.

האזינו לראיון: