שחר גבע

כאן סקרנים | המספרים בתחתית מכלי הפלסטיק

מכירים את המספרים האלה שיש לנו בתחתית בקבוקי הפלסטיק? מסתבר שהם נותנים לנו מידע חשוב לבריאותנו
מערכת כאן
25 ביוני 2017
10:31