shutterstock

"הנזק הוא רב"

המחדל בבית החולים "שער מנשה" בו נענש ונקשר חולה שישה ימים ברציפות
כאן | רשת ב
26 ביוני 2017
13:00

בעקבות הראיון אצל קרן נויבך: יצחק, פגוע הנפש שתקף לפני שבוע את אחד המטפלים בשער מנשה ומאז נקשר בארבע גפיים - שוחרר מהקשירה. הבוקר מספרים אחיו שלומי ועו"ד שרון פרימור, היועצת המשפטית של ארגון בזכות, על ההקלה לאחר שחרורו, המחדל והנזק הגדול שבנקיטת צעדים אלו על פגועי הנפש.

האזינו לראיון: