שומרי הסף | פרק 4

שומרי הסף | פרק 4

ניצחון זה לראות אתכם סובלים. השב"כ נדרש לטפל באירועים גורליים על רקע שינויים פוליטיים, והעימות בין ראש השב"כ לרה"מ מחריף
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00