פרשת דרכים | בלק

פרשה מופלאה בה דברי שונא ישראל בלעם המקלל סתום העין הפכו לברכות הטובות ביותר שעם ישראל קיבל במדבר רגע לפני הכניסה לארץ
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00