גדר מסביב לקיבוץ
מתוך הכתבה

בועות של קהילות

יישובים בצפון הקיפו עצמם בגדרות ושומרים ואין כניסה לזרים. מבוצרים, פרק שני בסדרה
אורן אהרוני
10 ביולי 2017
21:55