בנימין נתניהו ושאול אלוביץ'
צילומים: יונתן זינדל, פלאש 90 ויח"צ

"לא הוסר חשש שנתניהו ואלוביץ' דנו בבזק"

מבקר המדינה: למשרד המשפטים לא היתה תמונה על עיסוקו של נתניהו בבזק כשגיבש הסדר ניגוד עניינים; "קושי מיוחד" בסעיף התקשורת בהסכם הקואליציוני
אמוץ שפירא, שרון עידן ועמית תומר
12 ביולי 2017
15:59

בפני משרד המשפטים לא הייתה תמונה מלאה על היקף העיסוק של בנימין נתניהו בנושאים הקשורים לבזק, בעת שהמשרד גיבש הסדר ניגוד עניינים לראש הממשלה בתפקידו כשר התקשורת. כך מציין מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בדוח הביקורת שמתפרסם היום (רביעי) על פעולות משרד התקשורת להסדרת מגזר התקשורת הנייחת. במסגרת הדוח בחן המבקר גם את השלכות הסדר ניגוד העניינים.

כרוניקה של קידום אינטרסים, בשלושה דילוגים קלילים / פרשנות, שאול אמסטרדמסקי

לפי הדוח, בפברואר העיר המבקר למשרד המשפטים, כי היה עליו למצות את בדיקותיו בשאלה האם לפני גיבוש ההסדר דנו נתניהו ויו"ר דירקטוריון בזק ובעל השליטה בחברה, שאול אלוביץ,' בנושאים המשפיעים במישרין או בעקיפין על בזק. כמו כן, צוין כי בלא מיצוי הבדיקה לא הוסר החשש שהם דנו בנושאים אלה, ולא ניתן היה לבחון את השלכות הדבר על החלטות שבהן היה מעורב נתניהו במסגרת תפקידו כשר התקשורת לפני גיבוש ההסדר.

המבקר מצא, כי במשרד התקשורת ריכזו רשימת נושאים שבהם עסק ראש הממשלה מאז נכנס לתפקיד, שיש להם קשר ישיר או עקיף לבזק, אך זו לא נמסרה למשרד המשפטים בעת שגיבש את הסדר ניגוד העניינים. הרשימה רוכזה בלשכת מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה החל בבחינת הזיקה של ראש הממשלה לאלוביץ'. היועץ המשפטי לממשלה ערך את הסדר ניגוד העניינים ביוני 2016, בעקבות כתבה שלפיה לנתניהו יש קשרים חבריים עם אלוביץ'. לפני כן היה לראש הממשלה הסדר ניגוד עניינים, שבו צוינה רק הזיקה של נתניהו לעורכי הדין שומרון ומולכו, שלהם לקוחות בתחום התקשורת.

המבקר אומר, כי התוצאה של המצב שנוצר מעוררת "קושי של ממש". מלכתחילה לא דווח על זיקה חברית בין נתניהו לאלוביץ' - שהוא גורם מרכזי בתחום התקשורת. כאשר נתניהו, כשר תקשורת מאז נובמבר 2014, היה מעורב בפועל בכמה נושאים המשפיעים במישרין או בעקיפין על בזק. כמו כן, בתשובת נתניהו למשרד המשפטים לפני גיבוש ההסדר לא היה כדי לשלול את קיומן של שיחות בינו לבין אלוביץ' הנוגעות לנושאים שבהם היה מעורב בתקופה שקדמה לבירור ניגוד העניינים.

עוד נמצא, כי משרד המשפטים פרסם את הסדר ניגוד העניינים, אך הקביעה כי ההסדר אינו משליך על החלטות עבר וכי יחול רק מגיבושו ואילך - לא שוקפה לציבור. המבקר גם מציין, כי בנוסח התשובה שהועברה מטעם ראש הממשלה למשרד המשפטים בעת גיבוש ההסדר, לא היה כדי להסיר את החשש שהוא ואלוביץ' דנו בנושאים שבאחריות משרד התקשורת או העומד בראשו.

קושי בהכללת סעיף התקשורת בהסכם הקואליציוני

המבקר התייחס בדוח גם ל"סעיף התקשורת", שנכלל בהסכמים הקואליציוניים. לפי הסעיף, סיעות הקואליציה לא יוכלו לתמוך בהצעות חוק בתחום התקשורת ללא אישור השר הממונה על התחום. עוד נקבע, כי הן יתנגדו לכל הצעה או יוזמה בתחום התקשורת ששר התקשורת מתנגד לה. לדברי המבקר, סעיף כזה ללא פירוט תחומי היוזמות שיש להתנגד אליהן, עלול לעורר קושי מיוחד. זאת בנסיבות שבהן נלמד, בדיעבד, כי בעת חתימת ההסכם הקואליציוני לנתניהו הייתה זיקה לגורם מרכזי בתחום התקשורת.

מבקר המדינה מוסיף, כי בנסיבות שבהן ראש הממשלה מכהן גם כשר תקשורת, שאליהן מצטרפות נסיבות הנוגעות לחשש שהתברר כי ראש הממשלה מצוי במצב של ניגוד עניינים באחד מהענפים המרכזיים של שוק התקשורת – יש כדי להעמיק את הקושי שבהכללת סעיף התקשורת בנוסחו הקיים (ללא פירוט, א.ש) בהסכם הקואליציוני.

המבקר ממליץ למשרד המשפטים, כי כאשר הוא בוחן השפעה של הסדר ניגוד עניינים על החלטות עבר יביא את תוצאות הבחינה לידיעת הציבור. כמו כן, ממליץ המבקר למשרד המשפטים לבחון את השאלה העקרונית של השפעת ניגוד העניינים של שר על מנכ"ל משרדו, שלהם יחסי אמון ברמה גבוהה. "לא מן הנמנע שיש נסיבות מסוימות שבהן ניתן יהיה לומר שניגוד עניינים של שר עלול להשפיע על המנכ"ל". המבקר אומר כי בנסיבות שבהן יש מרכיב משמעותי ברמה גבוהה, ראוי שמשרד המשפטים יבחן אם אין צורך בכל זאת בקביעת הסדרים מיוחדים למנכ"ל. זאת בנוגע להכרעות יסודיות שנוגעות במישרין לנושאים המהותיים המוסדרים בהסדר ניגוד העניינים שבהם השר מנוע מלעסוק. המבקר גם מצביע על הצורך בחידוד ההוראות הנוגעות להצהרת זיקות מלאה על ידי שרים בעת כניסה לתפקידם.

מנכ"ל במשרד התקשורת חשוד בפלילים

במסגרת חקירת בזק-אלוביץ', נחקר מאז הבוקר מנכ״ל משרד התקשורת שלמה פילבר במשרדי רשות ניירות ערך בחשד לביצוע עבירות על טוהר המידות ועבירות ניירות ערך. ל"כאן 11" נודע כי מעבר לחשדות שעליהם הודיעה הרשות, מיוחסים לפילבר חשדות המוגדרים "חמורים ביותר", וכוללים גם עבירות פליליות לכאורה. פילבר נשאל על ההפרדה המבנית וקידומה הפוטנציאלי על ידו. הנקודה המרכזית עליה נחקר: האם היה מעורב גם בכך שרשות המסים הייתה מוכנה להכיר בעסקת המיזוג במס מינימלי ולמזער מס לבזק, ומי דאג לכך.

אתמול הודיעה רשות ני"ע על הרחבת החקירה לעסקה למתן שירותי תקשורת לוויינית בין חברת חלל תקשורת ל-DBS שירותי לוויין. לפי ההודעה, נבדק חשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין. המסחר במניות הקבוצה – בזק, חלל תקשורת, בי-קום ואינטרנט זהב – הופסק לשעה קלה. החקירה, שנפתחה בחודש שעבר, עסקה תחילה בחשדות בנוגע לעסקאות רכישה בין בזק ל-YES ובין YES לחברת חלל תקשורת – כל השלוש בשליטתו של אלוביץ'. עסקאות אלה שלשלו לכיסו יותר מ-1.5 מיליארד שקל.

בשבוע שעבר נודע כי אור אלוביץ', בנו של בעל השליטה בבזק ודירקטור בחברה, הורחק ממשרדי בזק. בית משפט השלום תל אביב שחרר את אלוביץ' בתנאים מגבילים, וקבע בין היתר כי ייאסר עליו לשוחח עם אביו ללא נוכחות עו"ד מפקח. בנוסף לכך, הוא לא יורשה לשוחח עם אשתו, דירקטורית בבזק אף היא, בעניינים הנוגעים לחברה.

ההרחקה ממשרדי בזק תחול על אלוביץ' הבן למשך חודש, בשל החקירה המתנהלת ברשות ני"ע סביב פעילות החברה. בינתיים, הוא יוכל לקחת חלק בישיבות הדירקטוריון בטלפון בלבד. בעל השליטה אלוביץ' לא מורשה להגיע למשרדי בזק עד לסוף החודש ובית המשפט מתיר לו לקיים קשר רק עם מנכ"לית החברה, סטלה הנדלר. מלבד שאול ואור אלוביץ', גם מנכ"ל YES, רון אילון, וכן סמנכ"ל הכספים של החברה, שוחררו בתנאים מגבילים. בית המשפט אסר עליהם להיות בקשר זה עם זה, או לקיים קשר עם בכירים בבזק.