פרשת דרכים | מטות-מסעי

הפרשות שמסיימות את חומש במדבר מלאות בנושאים רבים ומגוונים ובעיקר על נדרים הבטחות והתחנות בדרך לארץ המובטחת. מדוע חשוב מה שאנו מבטיחים? ומדוע אנו מתאכזבים שלא מקיימים לנו? איך הדיבור שלנו משנה את החיים שלנו. בני ישראל נלחמים במידיינים שהכשילו אותם למה הם פותחים חזית נוספת לפני הכניסה לארץ? שנים וחצי השבטים מורשים על ידי משה להתיישב בעבר הירדן המזרחי בתמורה לשליחת בניהם לכיבוש והגנת הארץ
מערכת כאן
20 ביולי 2017
19:31