כאן דעה | מחאות הציונות הדתית

מדוע שומעים את הציונות הדתית רק כשמדובר במאבק על שטחים? עודד הרוש שואל איך קרה שהמחאות התפלגו ל"הם" ו"אנחנו"
מערכת כאן
26 ביולי 2017
17:31