האנשים שניצלו בזכות אחרים שהקריבו את חייהם

לא רק אמיר פרישר גוטמן. אנשים רבים מוכנים להקריב את חייהם למען הזולת, לעתים אף בלי שהכירו אותם
28 ביולי 2017
22:03