כאן מדע | האם העניים טפשים יותר?

לא נעים, אבל חובה לשאול: האם העניים הם עניים פשוט בגלל שהם טפשים יותר?
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00