משנת הלימודים הקרובה - תנאים חדשים לסבסוד מעונות

פרסום ראשון: ייקבעו תנאים חדשים במבחני התמיכה לסבסוד מעונות
דקלה אהרון שפרן
30 ביולי 2017
20:54