המחדל בביה"ס: התעלמות מנורות אדומות הובילה לאונס

שני אוטיסטים שנאנסו תובעים את משרד החינוך: הצוות ידע שהתוקף בעייתי והתעלם
03 באוגוסט 2017
22:26