שבע אקטואלי | 8.8.17

ענייני היום בהנחיית אמיר בר שלום
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00