חפש
Languages

זמן אמת | הודאה תחת השפעה

עד כמה רחוק מוכנה המשטרה ללכת כדי לגבות הודאה ברצח. מסמך מטלטל על סמים קשים בתא המעצר, מדובב שעובר על החוקים וקצין משטרה שהולך רחוק מדי
15 באוגוסט 2017
00:33