כאן מסבירים | כמה חם?

בכל פעם שאתם מרגישים שהחום גומר עליכם, תזכרו שבזכות ההתחממות הגלובלית יש סיורים לאנטארקטיקה
מערכת כאן
16 באוגוסט 2017
13:31