שבע אקטואלי | 22.8.17

עיניני היום בהגשת מיכל רבינוביץ'.
מערכת כאן
22 באוגוסט 2017
00:00