למרות תלונה על אלימות - הבעל ישוב הביתה

שרותי הרווחה ניסו להניא את האישה מלהתלונן והמשטרה איבדה שוב ושוב את ההקלטות
25 באוגוסט 2017
23:03