גלית דיסטל-אטבריאן

כאן דעה | קריאת המואזין חלק מפסקול הילדות הישראלית

כמו המנגינה של האוטו גלידה והצפירה של כניסת השבת, כך גם קריאת המואזין היא חלק מפסקול הילדות הישראלית
מערכת כאן
27 בנובמבר 2016
00:00