"שמורה עם דגל פלסטין תלמד את הילד שלי?"

מורה מבי"ס בדרום נאלצה להתפטר לאחר שהורים זעמו והכפישו אותה בשל צילומים שלה עם דגל פלסטין
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00