כאן מציינים | המדריך המלא לריקודי שמחת תורה

כך תחגגו בשמיני עצרת עם המדריך (הכמעט) מלא לריקודי שמחת תורה - ממעגל ההורה, דרך הקרוסלה ועד הרכבת
מערכת כאן
23 באוקטובר 2016
15:16