קיץ בערד

"קיץ בערד" איך חיים יחד– ותיקי העיר ומייסדיה, עולים מחבר העמים, בדואים, מהגרי עבודה אריתראים ופליטים סודנים, חרדים מקהילת חסידי גור ואחרים
מערכת כאן
14 בספטמבר 2017
17:45