טנק מרכבה ליד רצועת עזה
צילום: פלאש 90

דוח מיוחד: צה"ל עלול לחזור על הכשלים מהמלחמות הקודמות

ועדת משנה של וועדת חוץ וביטחון קבעה שהתוכנית הרב שנתית של צה"ל עוצבה ללא הנחיית הדרג המדיני, וקיים מחסור ביכולות וקושי "לפעול בהיגיון אחר"
זאב קם
25 בספטמבר 2017
14:59

תכנית ההתייעלות הרב שנתית של צה"ל עוצבה ללא הנחיות מוקדמות מצד הדרג המדיני, ועלולה להביא לגרום לחזרה על הכשלים ממערכות הלחימה הקודמות של ישראל. כך עולה מדוח מיוחד שהגישה ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח של ועדת החוץ והביטחון.

הדוח המתפרסם היום (שני) עוסק ביחסי הצבא והדרג המדיני, בעקבות גיבושה ומימושה של התכנית הרב-שנתית "גדעון" של צה"ל.

לצד הערות וביקורת בעיקר כלפי הדרג המדיני, הוועדה גם חולקת שבחים לצה"ל ומוצאת "צבא ערכי וחכם", שיודע לבדוק את עצמו ולקבל החלטות, "קשות ככל שיהיו", על מנת להבטיח את מוכנותו בשעת חירום.

ביחס לתכנית "גדעון" עצמה, קבעה הוועדה שהיא מהווה מתווה ראוי למימוש לקחי המערכות האחרונות, והטמעה של מסקנות נכונות מהשינויים בסביבה האסטרטגית.

עם זאת, על פי הדוח, הרצון להעמיד צבא ממוקד ובעל יכולת אל מול משימותיו, נתקל בשני כשלים משמעותיים. הראשון הוא שהתכנית עוצבה "מלמטה למעלה" על ידי צה"ל ובתוכו, ללא תפיסת ביטחון לאומי כתובה. בשל כך לא התקבלה במהלך התהליך הנחיה מוקדמת מצד הדרג המדיני, או יכולת השפעה של המל"ל.

"בהיעדר ההלימה המתחייבת בין הנחיות הדרג המדיני לבין תכניות אופרטיביות ובניין הכוח הנדרש מהן, עלולים לחזור כשלים מהמערכות הקודמות", נכתב בדוח. "זאת, הן בהיבט של מחסור במסה קריטית של יכולות אמיתיות, והן בדרישה מהצבא לפעול בהיגיון אחר מזה שנבנה והוכן עבורו".

בדוח נכתב כי הקושי הזה הינו כשל רב-שנים במערכת הישראלית, ולכן הוועדה קוראת להתחיל מיד בתהליך של עיצוב ואישור תפיסת ביטחון לאומי, ממנה ייגזר חלקו של צה"ל במימושה ותפיסת ההפעלה של צה"ל.

הוועדה הקדישה חלק נרחב בדוח לדרך הראויה לביצוע תהליך זה החל מדיוני הקבינט, שימוש בעבודת מטה שירכז המל"ל, הגדרת תפקידו של צה"ל בהשגת יעדי הביטחון הלאומי, קביעת תפיסת הפעלה לצה"ל על פיה יחל צה"ל בעבודת מטה לעיצוב התר"ש הבאה, תוך שהמל"ל מפקח על ההתאמה להנחיות הדרג המדיני, למטרות, ולמשאבי המדינה.

על פי הדוח המיוחד, קיים ליקוי נוסף, והוא שההצטיידות ובניין הכוח נעשים בקצב הנגזר מן האפשרויות שבידי הצבא ואינם עונים תמיד על הפערים.

בנוגע לקושי זה, הוועדה מציינת בדו"ח מספר תחומים קריטיים בהם נדרשות התאמות בקצב בניין הכח, אותן מובילים שני עקרונות: ראשית, בניית יכולת ל"מסה קריטית" מוגדרת, אליה יש להגיע במהירות האפשרית, או לא להסתמך עליה בעיצוב התכניות לפעולה. ושנית, בחינה שוטפת, מקצועית וללא "הנחות" של היכולת לממש את ההישג הנדרש בחזיתות השונות, והתאמת ההישג הנדרש, או התכניות, ליכולות האמיתיות המצויות בידי צה"ל.