(צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90)

למה נבלמה היציאה של גברים חרדים לשוק העבודה?

בסוף יוני, עבדו 51% מהגברים החרדים - לא רע, אם מתעלמים מכך שלפני שנתיים השיעור עמד על 54%. מה קרה? מאז 2015 הממשלה הגדילה את ההטבות לאברכים
הילה ויסברג
26 בספטמבר 2017
17:06

תביטו בגרף הזה:

אינפו

הגרף, שפורסם אתמול בסקירה של אגף הכלכלן הראשי באוצר, שופך מים קרים על ההנחה ששמענו לא פעם בשנים האחרונות: מדי שנה יותר ויותר חרדים יוצאים לעבוד. לפי הנתונים שהציגה הסקירה, ומבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), דווקא כעת - ב-2017 - שיעור התעסוקה של גברים חרדים (בגילאי 64-25) נמצא בירידה. 51% בסוף יוני 2017 לעומת 54% בסוף 2015. מדובר אמנם בנתונים רבעוניים, לא שנתיים, ולכן ראוי לבחון אותם בזהירות, אך נראה שגם ברמה השנתית - מסתמנת כאן האטה.

אז נכון, ב-16 השנים האחרונות היתה עלייה חדה בשיעורי התעסוקה של חרדים - מטאורית, אפילו - מ-40% ל-51%. אבל העלייה הזו נבלמה בשנים האחרונות. זה גם אומר, שהיעד שהציבה הממשלה לתעסוקת גברים חרדים ב-2020 - 63% - לא עומד להיות מושג. למעשה, אם הקצב הנוכחי של גידול בשיעורי תעסוקת חרדים יימשך, הוא כנראה יושג רק ב-2030. נשים חרדיות אגב, עובדות בשיעורים גבוהים מאוד (70%), ועברו כבר מזמן את היעד הממשלתי שהוצב עבורן.

אז מה קרה כאן?

בפשטות - עם התחלפות הממשלה ב-2015, והתגברות הכוח הקואליציוני של המפלגות החרדיות, השתנו גם כמה מהתמריצים הכלכליים שהוכחו כיעילים בעידוד חרדים לעבודה. ד"ר גלעד מלאך, ראש תכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, מפרט ארבעה תמריצים כאלה: הכפלת מלגת תלמידי הכולל, מ-500 שקל ל-1,000 שקל בחודש; הענקת קצבה נוספת בסך 1,000 שקל לאברכים מתמידים, שנשותיהם לא עובדות; ביטול מבחן התעסוקה למעונות מ-2014, לפיו עבודת האב (לא רק עבודת האם) מקנה גם היא ניקוד הקובע את גובה הסבסוד; והגדלת קצבאות הילדים בכמה עשרות עד מאות שקלים למשפחה, תלוי בגודלה. "כשמצרפים את כל אלה יחד, ההבדל המתקבל הוא משמעותי", אומר מלאך. ואכן, לפי נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה, מספר האברכים זינק ב-15% בין 2014 ל-2016, מ-64.6 אלף אברכים ל-74.7 אלף.

התוצאה של כל זה מעט אבסורדית, כאשר בידה הימנית, הממשלה מקדמת תכניות מקיפות לעידוד תעסוקת חרדים, באמצעות מרכזי הכוון תעסוקתיים והכשרות מקצועיות. אך בידה השמאלית - בולמת את כוחן של התכניות האלה, כשהיא מעניקה לחרדים עוד ועוד סיבות להישאר בכוללים. "זה אומר, שבשיווי המשקל הנוכחי, ככל הנראה נעמוד על שיעורי התעסוקה הקיימים כיום, ולא נראה את המשך מגמת העלייה בהם, שניכרה בשנים האחרונות", אומר מלאך.

למה בכלל כל כך חשוב לעודד תעסוקת חרדים? כי לפי הלמ"ס, בשנת 2065 חרדים יהיו שליש מאוכלוסיית ישראל. לכן אם שיעורי התעסוקה של גברים-חרדים יישארו על כנם עד אז, או יעלו רק במעט, הרי שמצבה הכלכלי של ישראל - כפי שיתבטא בשיעורי עוני גבוהים, ושיעורי פריון עבודה נמוכים - יהיה גרוע. אפילו גרוע מאוד.

תגיות:
חרדים