המכולה | סמל

מה היה קורה ואיך היו נראים סמלי המדינה אילו היתה המדינה קמה באפריקה?
מערכת כאן
18 בנובמבר 2017
18:20