כאן מדע | למצוא את האיזון במוח

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בדקו האם מפולות עצביות יכולות לעזור באבחון של הפרעות נוירולוגיות כגון אפילפסיה?
מערכת כאן
27 באוקטובר 2016
16:34