כאן מדע | מערכות חכמות להובלת תרופות

כשהטיפול בסרטן עשוי להביא גם לפגיעה בתאי גוף בריאים, מדעני אונ' בן גוריון בודקים האם ניתן לייצר תרופות שיפגעו אך ורק בסרטן.
מערכת כאן
27 בנובמבר 2016
16:36