עודד הרוש

כאן מציינים | חג החנוכה והשיעור הגדול על המיעוט הצודק

אם הרוב היה קובע בתקופת החשמונאים, לא היינו זוכים לנס פך השמן. חג חנוכה מזכיר לעודד הרוש שהרוב גם טועה לא פעם
מערכת כאן
12 בדצמבר 2017
18:00