כאן מעורבים | האם התחבורה הציבורית נגישה לבעלי מוגבלות?

גסטון שלנו ניסה להבין באיזה קו הוא נמצא, רק שמערכת הכריזה לא הופעלה
מערכת כאן
09 בינואר 2018
06:00