shutterstock

הנבחרים של כאן גימל

שאלות ותשובות
מערכת כאן
22 בינואר 2018
14:21
עודכן ב 23 אוקטובר 17:02

מהם "הנבחרים"?
בכל שבוע מתקיימת בכאן גימל ישיבת מערכת. במסגרת ישיבה זו העורכים מאזינים לכל השירים הישראלים החדשים שיצאו באותו השבוע, ובוחרים מתוכם את השירים החדשים שישולבו בשידורי התחנה. בעמוד "הנבחרים" באתר ניתן לעיין ברשימת השירים החדשים שמשודרים בכאן גימל בשבועות האחרונים. מעבר לכך, בלוח השידורים יש תוכניות ומסגרות נוספות שבהן אנו משמיעים שירים חדשים נוספים מלבד "הנבחרים".

כיצד שולחים שיר חדש למערכת?
ניתן להשתמש בשירותים הדיגיטליים המסחריים השונים לשליחת שירים לרדיו (דוגמת פטפון, לינקטון, סנונית, Playlink וMySong), או לשלוח קובץ mp3 (באיכות 256kbps ומעלה) לכתובת המייל gimmel@kan.org.il

מתי מתעדכנת רשימת הנבחרים?

הרשימה מתעדכנת בימי שלישי בשעות אחר הצהריים.

מה הכוונה ב"משודר ביום/משודר בערב"?
לצד שמו של כל שיר מצוינת גם מסגרת השידור שלו:
"משודר ביום" – משודר לכל אורך שעות היום.
"משודר בערב" – משודר החל מ-20:00 בערב עד 06:00 בבוקר למחרת.

 כיצד ניתן להתעדכן בתוצאות הישיבה?

בעמוד "הנבחרים" מופיע לינק למסמך PDF בשם "השירים שעלו לדיון העורכים". במסמך מפורטות ההחלטות שהתקבלו בישיבת העורכים האחרונה. לפניות נוספות בעניין, ניתן לשלוח מייל לכתובת gimmel@kan.org.il