shutterstock

הנבחרים של כאן גימל

שאלות ותשובות
מערכת כאן
22 בינואר 2018
14:21

מהם "הנבחרים"?
בכל שבוע מתקיימת בכאן גימל ישיבת מערכת. במסגרת ישיבה זו העורכים מאזינים לכל השירים הישראלים החדשים שיצאו באותו השבוע, ובוחרים מתוכם את השירים החדשים שישולבו בשידורי התחנה. בעמוד "הנבחרים" באתר ניתן לעיין ברשימת השירים החדשים שמשודרים בכאן גימל בשבועות האחרונים. מעבר לכך, בלוח השידורים יש תוכניות ומסגרות נוספות שבהן אנו משמיעים שירים חדשים נוספים מלבד "הנבחרים".

כיצד שולחים שיר חדש למערכת?
ניתן להשתמש בשירותים הדיגיטליים המסחריים השונים לשליחת שירים לרדיו (דוגמת פטפון, לינקטון, סנונית, Playlink וMySong), או לשלוח קובץ mp3 (באיכות 256kbps ומעלה) לכתובת המייל gimmel@kan.org.il

מתי מתעדכנת רשימת הנבחרים?

הרשימה מתעדכנת בימי שלישי בשעות אחר הצהריים.

מה הכוונה ב"משודר ביום/משודר בערב"?
לצד שמו של כל שיר מצוינת גם מסגרת השידור שלו:
"משודר ביום" – משודר לכל אורך שעות היום.
"משודר בערב" – משודר החל מ-20:00 בערב עד 06:00 בבוקר למחרת.

השיר שלי מופיע ברשימת השירים שעלו לדיון העורכים. מה זה אומר?
בעמוד "הנבחרים" מופיע לינק למסמך PDF בשם "השירים שעלו לדיון העורכים". במסמך מפורטים שמות כל השירים שעלו לדיון בישיבת העורכים באותו השבוע. השירים שנבחרו מתוכם מופיעים בהמשך עמוד "הנבחרים". לבירור סטטוס של שיר ספציפי, ניתן לשלוח מייל לכתובת gimmel@kan.org.il