t
מסתננים בהפגנה
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מאות בקשות מקלט שהגישו מסתננים ייבדקו מחדש

בעקבות עתירת "המרכז לקידום פליטים" הוחלט לברר מחדש את מעמדם של מסתננים שהגישו בקשה אחרי ששהו בישראל למעלה משנה. מדובר בכ-1,600 בקשות מקלט
אמוץ שפירא
15 בפברואר 2018
08:32

מאות בקשות לקבלת מקלט מדיני שנדחו על הסף יפתחו מחדש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. מדובר בבקשות שהגישו מסתננים מאריתריאה ומסודן, שהוגשו למעלה משנה מעת כניסתם לישראל ובעקבות כך נדחו. זאת בשל נוהל הקיים החל החל מחודש ספטמבר 2015 ובגללו נדחו כ-1,600 בקשות מקלט.

ההחלטה התקבלה לאחר עתירה שהגיש "המרכז לקידום פליטים" לבית המשפט המחוזי בירושלים. שם נמסר כי בקשותיהם של כ-640 מסתננים החלו להתברר בימים אלו. בנוסף לכך, כ-200 אחרים שכבר הגישו בקשה - עזבו את הארץ. באשר לכ-820 אחרים, שטרם ביקשו לחדש את בדיקת הבקשות שהגישו בעבר, סוכם עם משרד המשפטים שהדבר ייעשה ברגע שהם יפנו לרשות האוכלוסין לחידוש רישיון השהייה שלהם בישראל.

שר הפנים, אריה דרעי, אמר בחודש שעבר כי בשנה שעברה יצאו מרצון מישראל 3,200 מסתננים מאפריקה. הוא ציין שעד היום הוגשו 15,000 בקשות להכרה בפליטים מצד אנשים שהגיעו מאפריקה. מתוכן טופלו 6,500 בקשות עד היום ו-11 מהן אושרו. "קבוצה נוספת של אזור דרפור מדרום סודן הוכרה על ידי ממשלת אולמרט - 500 אנשים - וקיבלה מעמד של תושב ארעי. ל-500 נוספים נתנו מעמד של פליט. סך הכל מדובר ב-1,000 אנשים", אמר.

בישראל חיים יותר מ-35 אלף מבקשי מקלט מאריתראה ומסודן. עד כה, נקטה ישראל בעיקרון "אי ההחזרה" משום שנשקפה למסתננים סכנת חיים במקרה ויוחזרו למדינת מוצאם. בסוף חודש אפריל צפויה הרשות להרחיק לרואנדה מסתננים שלא יצאו מרצונם מישראל. זאת לאחר שנחתם הסכם עם המדינה לטובת המהלך.

ב-19 בנובמבר אישרו שרי הממשלה פה אחד את הצעתם של השר לביטחון הפנים גלעד ארדן ושר הפנים אריה דרעי לסגירת מתקן "חולות" בנגב. לפי ההצעה, לאחר סגירת המתקן יוצבו בפני המסתננים שתי חלופות: מאסר בבתי כלא לפרק זמן בלתי מוגבל, או גירוש למדינות באפריקה בהתאם למדיניות שתיקבע בעניין.