t
חתן וכלה ביום חתונתם
SHUTTERSTOCK

המדריך השלם לחתונות של דתיים

צוות "כאן מורשת" הכין עבורכם מדריך שלם לחתונות של דתיים: מה לעשות, ממה להימנע ואיך יוצאים בחיים מרחבת הריקודים. נשמח בבואכם!
אריאל פלקסין
22 במאי 2018
00:00