t

אביגיל קפלנר

היא שואפת לקצונה, המנה האהובה עליה זה קוסקוס ושניצל, ומגדירה את עצמה כ''חופרת''. הכירו את אביגיל קפלר
מערכת כאן
28 ביוני 2018
10:00

לכל מה שמעניין על יחידה מעורבת לחצו כאן