t

אלמוג ברנד

את הכרית הוא לוקח איתו לכל מקום, חלם להתגייס למג"ב, ומדבר עם אימא כל יום. הכירו את אלמוג ברנד
מערכת כאן
28 ביוני 2018
10:00

לכל מה שמעניין על יחידה מעורבת לחצו כאן