t

תומר טודריה

לוקח לו שש שעות להגיע לבסיס ביום ראשון, הוא מעביר את השמירה לבד במשחקי "קונג פו", ומדבר עם אימא כל יומיים. הכירו את תומר טודריה
מערכת כאן
28 ביוני 2018
10:49

לכל מה שמעניין על יחידה מעורבת לחצו כאן