האם עדויות הנאשמים ברצח משפחת דוואבשה לא יהיו קבילות?

מחר יכריע ביהמ"ש אם ההודאות הנאשמים שניגבו באיומים, קבילות. אם לא, מה המשמעות בנוגע לנוהל "פצצה מתקתקת" שבשימוש כבר שנים כלפי חשודים פלסטינים?
כרמל דנגור
18 ביוני 2018
20:42