בעל

כאן דעה | אז איך אתן קוראות לאיש לו אתן נשואות?

אז איך אתן קוראות לאיש לו אתן נשואות? בעלי? אישי? בן זוגי? ענת קורול מחפשת את המילה הנכונה, יש לכן הצעות?
מערכת כאן
21 ביוני 2018
00:00