הורי ההרוגים במסיבת עיתונאים
צילום: פלאש 90

הורי הרוגי האסון בנחל צפית מתנגדים לדוח הוועדה שהקים משרד החינוך

ההורים קיבלו לידיהם את טיוטת הדוח ואומרים כי נעדרים ממנה נהלים מפורטים ומתואמים לפעילויות החוץ של המכינות ומצביעים על שוני שקיים בין המכינות ברמת התכנון, הביצוע והבקרה. עפ"י טיוטת הדוח, הוועדה ממליצה בין השאר על הוספת תקנות והסדרה בנושא הטיולים והקמת ועדה ארצית לבטיחות בטיולים ופעילויות החוץ
לירן כוג'הינוף
30 ביולי 2018
19:50

הורי הרוגי האסון בנחל צפית מותחים היום (שני) ביקורת על הוועדה שהקים משרד החינוך ובחנה את פעילויות החוץ של המכינות ועל טיוטת הדוח שהכינה. לדבריהם, בטיוטת הדוח שהגיעה לידיהם אין נהלים מפורטים ומתואמים לפעילויות החוץ של המכינות וקיים שוני בין המכינות ברמת התכנון, הביצוע והבקרה.

במכתב ששלח עו"ד אלי זהר המייצג את ההורים נכתב כי עדיין ישנם רבדים בהתנהלות המכינות אשר לא זכו להסדרה, בקרה ופיקוח, ונראה כי הוועדה הסתפקה בטיוטת דוח חלקי בלבד. "במקום לנצל את האירוע לצורך בדק בית עמוק ויסודי והסקת מסקנות מתבקשות, משרד החינוך ומשרד הביטחון ממשיכים בניסיון להתנער מאחריותם ולהעביר את מלוא כובד האחריות לראשי המכינות", לשון המכתב.

בטיוטת הדוח ממליצה הוועדה כי כל פעילויות המכינה בנוגע לטיולים יהיו על פי חוזרי מנכ"ל והאחריות המוחלטת  תהיה על ראש המכינה. הוועדה ממליצה על שינוי החוק והוספת תקנות והסדרה בנושא הטיולים. עוד ממליצה הוועדה להקים ועדה ארצית לבטיחות בטיולים ובפעילויות החוץ, אשר תורכב מאנשי מקצוע ונציגי המכינות. כמו כן ממליצים חברי הוועדה למנות מנהל בטיחות ארצי למועצת המכינות.

באסון השיטפון בנחל צפית לפני כשלושה חודשים נהרגו תשע חניכות וחניך של המכינה הקדם-צבאית בני ציון בעת שטיילו בנחל את טיול הגיבוש המסורתי שלהם. הם הלכו רגלית בתוך תוואי הנחל, ונשטפו בזרם שהגיע לאחר הגשמים שירדו. המטיילים שאותרו הספיקו לעלות למקום גבוה, השאר נסחפו בנחשול. במסיבת עיתונאים בראשית החודש קראו ההורים השכולים לראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ועדת חקירה לבדיקת הגורמים לאסון.