שטח הפקר

שטח הפקר | עונה 2 - מפעל 54

מה קרה במפעל סודי של התעשייה הצבאית אשר חצי מעובדיו מתו והחצי שבחיים חולה? במשך שנים הבהבו נורות האזהרה. מה ידעו בהנהלה על החומר איתו עבדו? למה העובדים עצמם לא הוזהרו? ולמה ההנהלה מתחמקת מהמשפחות?
מערכת כאן
14 באוגוסט 2018
21:00