t
קופה ראשית | פרק 10 - כוכבה מפסיקה לעשן
צילום מסך

קופה ראשית 1 | פרק 10 - כוכבה מפסיקה לעשן

חזי מספר לכוכבה שהוא הפסיק לעשן. כוכבה מנסה גם להיגמל וכל הסופר סובל מזה. שירה וראמזי נלחמים במכת 'המנשנשים' בסופר ומצליחים לפענח את תיק פרנקו
מערכת כאן
06 בספטמבר 2018
18:30