t
קופה ראשית | פרק 16 - יום שישי בסופר

קופה ראשית 1 | פרק 16 - יום שישי בסופר

יום שישי - הסיוט הגדול ביותר של כל עובדי הסופר ולקוחותיו. פראנקו במירוץ נגד השעון לסיים את הקניות לפי שאישתו חוזרת הביתה. שירה מנסה להלחם בתופעת המריבות בתור באמצעות שיטות מבית סטיב ג'ובס.
מערכת כאן
06 בספטמבר 2018
18:45