Languages
צילום מסך

כאן מסבירים | למה חנייה גורמת לנו לאבד את זה?

התגעגעתם לאורית ודוריה? הן חזרו, והן מעצבנות מאוד את אהוד כי הן תופסות חנייה ולא מאפשרת לו להיכנס. מה יש בחנייה שגורם לנו לצאת מהעשתונות?
מערכת כאן
06 בספטמבר 2018
13:16