האחים כהי העור: שבט היהודים של זימבבווה

הם מקיימים מצוות, מתפללים ושרים בעברית וטוענים שהם צאצאי 12 השבטים. האנתרופולוגית ד"ר מלכה שבתאי עם תיעוד חייהם של בני שבט הלמבה בזימבבווה
רואים עולם
23 בספטמבר 2018
06:27