התחזית: סיכוי לגשם

בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף
שרון וכסלר
16 באוקטובר 2018
22:04