אילוסטרציה
צילום: גטי אימג'ס

לראשונה: משרד החינוך פסל את בחינות המיצ"ב באנגלית ומתמטיקה לכיתות ה'

זו הפעם הראשונה שהמשרד פוסל את הבחינות בכל הארץ לכיתות ה', בעקבות שיעור חריג של התאמות לקשיי למידה. במשרד החינוך הבהירו: "נהדק את הפיקוח והבקרה על מתן ההתאמות". מהסתדרות המורים נמסר כי הם פועלים לפי הנחיות המשרד
לירן כוג'הינוף
23 בדצמבר 2018
21:43

משרד החינוך פסל היום (ראשון) בפעם הראשונה בכל הארץ את כל בחינות המיצ"ב באנגלית ובמתמטיקה בכיתות ה', בעקבות שיעור חריג של התאמות לקשיי למידה שקיבלו התלמידים, ומזכות אותם בהקראה של הבחינה. על פי הודעת משרד החינוך המבחנים אינם עומדים בכללי האיכות הנדרשים.

בעקבות פסילת המחברות, הודיע משרד החינוך כי יהדק את הפיקוח והבקרה על מתן ההתאמות לתלמידים במסגרת מבחני המיצ"ב. המשרד פרסם הנחיות ברורות בנושא, באילו מקרים יש לתת את ההתאמות. מהסתדרות המורים נמסר כי "מנהלי בתי הספר הם אנשים ערכיים הפועלים מתחושת שליחות. מבחני המיצ"ב הם משימה שהועלתה ומוכתבת למנהלים, על ידי משרד החינוך והם פועלים בהנחייתו בלבד, זאת בנוסף למשימות רבות אחרות".

בנוסף על כך, משרד החינוך פרסם הערב את נתוני המיצ"ב של 2018, שמהם עולים פערים גדולים בין המגזר הערבי ליהודי בשפה האנגלית לכיתות ח'. הפער התרחב ב-11 נקודות ביחס לשנה שעברה. כמו כן, גם השנה ישנם פערים גדולים בין המגזרים במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיה לכיתות ח'.

המשרד פירסם נתונים נוספים, המצביעים על יציבות במקרים בהם ישנה מעורבות באירועי אלימות בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים. כמו כן, נרשמה ירידה של 8 נקודות במקצוע מדע וטכנולוגיה לתלמידי כיתות ח', אך במבחנים אחרים חלה עלייה: מתמטיקה, שפת אם - עברית, שפת אם - ערבית.