יו"ר לשכת עורכי הדין, אפי נווה
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

כפי שפורסם בכאן חדשות: כתב אישום הוגש נגד אפי נווה

הטענות שהשמיע יו"ר לשכת עורכי הדין בשימוע שנערך לו נדחו, ובפרקליטות התייחסו אליהן באופן חריג והבהירו כי "אין אכיפה בררנית" ביחס לנווה. נווה העביר את אישור המעבר שלו בנמל התעופה לבת זוגו כדי להסתיר את כניסתה לישראל
תמר אלמוג
25 בדצמבר 2018
09:37
עודכן ב 12:24

כפי שפורסם בכאן חדשות, פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד יו"ר לשכת עורכי הדין עו"ד אפי נוה ובת זוגו, בגין יציאה מישראל שלא כחוק בצוותא, כניסה לישראל שלא כחוק בצוותא וקבלת דבר במרמה בצוותא. כתב האישום הוגש לאחר דחיית בקשת הנאשמים בהליך שימוע, שלא יוגש כתב אישום.

מוקדם יותר היום פורסם בתוכנית קלמן ליברמן בכאן רשת ב כי טענותיו של נווה בשימוע נגדו צפויות להידחות.

לפי כתב האישום, ביקשו נווה ובת זוגו לפעול להסתרת שהותם המשותפת המתוכננת בחוץ לארץ, וזאת כדי להשיג לעצמם תועלת בקשר לסכסוך גירושים בו מצוי נווה. לשם כך, בתיאום מראש, החליטו השניים לפעול יחד במרמה לצורך יציאת וכניסת הנאשמת את גבולות ישראל, מבלי שמעבריה יתועדו באופן רשמי, באופן שתשוקף רק שהיית הנאשם, כביכול ללא הנאשמת, מחוץ לארץ.

על פי עובדות כתב האישום, הנאשמים הגיעו בשתי הזדמנויות שונות, בעת יציאתם מישראל ובעת חזרתם לישראל, בסוף חודש ספטמבר ותחילת חודש אוקטובר, בתכנון מראש, לעמדות הממוכנות באולם ביקורת הגבולות בנתב"ג, שם הזדהה נווה בעמדה והונפק עבורו גייט פאס. על פי המיוחס בכתב האישום, בת הזוג, שלא הזדהתה בשום שלב, עברה את שערי המעבר באמצעות הגייט פאס שהונפק עבור נווה וניתן לה על ידו, ושניהם עברו את שערי המעבר תוך יצירת מצג כוזב לפיו הם הזדהו בפני העמדה, שכביכול הנפיקה עבור שניהם גייט פאס ותוך שנווה נצמד לגבם של אחרים על מנת לעבור את השער ללא הנחת גייט פאס.


עוד צוין בכתב האישום כי בעת חזרת השניים לישראל, בקרית גבול ששהתה בסמוך לשערי המעבר הבחינה בהתנהלותם, ניגשה אליהם ותשאלה אותם. במהלך התשאול היתמם נווה, הציג בפני הבקרית מצג כוזב לפיו אינם יודעים במה מדובר, ותחילה אף טען בכזב שכלל אינו מכיר את הנאשמת. השניים עוכבו לבירור מעמיק יותר שהוביל בהמשך לחקירת המשטרה.

באופן חריג, התייחסו בפרקליטות לטענות שנשמעו במהלך השימוע: במסגרת ההליך הועלו טענות רבות על ידי באי כוחם של הנאשמים, וביניהן הטענה כי העמדת השניים לדין תהווה אכיפה בררנית פסולה. לאחר בדיקה מעמיקה שהתקיימה, נמצא כי בשנים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום ביחס להתנהלות דומה בנתב"ג. במהלך שנת 2018 אף חלה החמרה במדיניות האכיפה בנושא. זאת לאחר שזוהתה עלייה והתרחבות משמעותיות בהיקף התופעה הפלילית. בין היתר הוגשו כתבי אישום גם נגד אזרחים ישראלים שלא היתה מניעה חוקית לצאתם או כניסתם לישראל, בדומה לנאשמים. משכך נמצא שאין מקום לקבל את הטענה.

מטעם באי כוחו של נווה נמסר לאחר הגשת כתב האישום: "קיבלנו בפליאה את ההודעה על ההחלטה להגיש כתב אישום, לבטח בעיתוי הנוכחי – ביום הלוויית אמו של בא כוחם של מר נווה וגב' כץ, וערב פרסום בתכנית 'עובדה' שצפוי לכלול התייחסות לאופן העקום להפליא שבו התנהל ההליך עד כה בפרקליטות. עיון בטיוטת כתב האישום מגלה פער בינה לבין כתב האישום שהוגש בפועל, שממנו הושמטה אחת מהעבירות המרכזיות. מן הדין היה שכך יהיה גם ביחס ליתר העבירות המיוחסות. מכל מקום, בשלב זה עובר ההליך להתנהל בזירה האובייקטיבית של בית המשפט. שם יתברר אם הפרקליטות תצליח לפרוע את השטרות שהיא מציגה היום - ואנו משוכנעים שלא יעלה בידה לעשות כן".

בעקבות הגשת כתב האישום אמרו בתנועה לאיכות השלטון כי "נווה והמועצה הארצית של לשכת עורכי הדין התחייבו בפני בית המשפט העליון כי במקרה שבו יוגש כתב אישום תפעיל המועצה את שיקול דעתה ותדון בעניין הדחתו מתפקידו ובוודאי מכהונתו בוועדה למינוי שופטים. אנו סבורים כי לאור התפתחות זו על המועצה להתכנס בהקדם ולהורות על סיום כהונתו של עו"ד נווה. טוב יעשה, לדעתנו,  אם ייקח אחריות אישית ויודיע על סיום תפקידו כמתבקש".