-

לראשונה: ילדים שלא חוסנו לא הורשו להיכנס לגן

משרד הבריאות הורה לא להכניס ילדים שלא חוסנו נגד חצבת לגן בחריש שבו הייתה התפרצות של המחלה
קטי דור
25 בדצמבר 2018
20:55