צילום: פלאש 90

דוח העוני: מספר העניים פחת, אך מצב הנמצאים מתחת לקו העוני החמיר

כך עולה מנתונים שפרסם הביטוח הלאומי. בישראל חיות כיום 466,400 משפחות עניות
יובל אגסי, נופר משה
31 בדצמבר 2018
11:15

פחות עניים באוכלוסייה, אך מצב הנמצאים מתחת לקו העוני – החמיר והעמיק, כך עולה מדוח העוני של המוסד לביטוח לאומי שפורסם היום (שני). מן הנתונים עולה כי 466,400 משפחות שבהן 1,780,500 נפשות ומתוכן 814,800 ילדים חיים בעוני ב 2017. לראשונה זה שנים רבות ירד מספרם האבסולוטי של ילדים שחיים בעוני. 23.7 אלף פחות מאשר בשנה שעברה. למרות גידול באוכלוסיית הילדים. תחולת העוני לנפש ירדה מ 21.9% ל 21.2%. תחולת העוני בקרב משפחות ירד מ 18.5% ל 18.4%. עוד עולה מן הנתונים כי תחולת העוני של ילדים ירדה מ 31.0% ל 29.6%. מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסה הפנויה ירד ב 1.6%.

לראשונה מאז 2013 ירדה תחולת העוני של האוכלוסייה העובדת וירד חלקן של המשפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה. ככל הנראה כתוצאה מהעלייה בשכר המינימום בשיעור של 6.1%. אלו שלא הצליחו להשתלב בשוק העבודה נשארו מאחור והדבר מתבטא בעליה במדדים לעומק העוני וחומרת העוני אשר עלו ב 2017 ב 4.4% ו- 10% בהתאמה. תחולת העוני של האוכלוסייה שאינה עובדת בגיל העבודה עלתה מ 69% ל 76%. במקביל, תחולת העוני של משפחות עם ראש משק בית קשיש עלתה מ 20.8 ל 21.8%. תחולת העוני של נפשות קשישות עלתה במעט השנה והיא עומדת על 17.2%.

זו השנה השמינית שבה דוחות העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי מראים על מגמה של ירידה בתחולת העוני בקרב ילדים, נפשות ומשפחות, זאת כתוצאה של העלייה בשיעור התעסוקה ובעליית השכר במשק. גם על פי מדד ג'יני, חל צמצום באי השוויון בהכנסות בקרב כלל האוכלוסייה.  יחד עם זאת, לראשונה מזה מספר שנים, ניכרת החמרה והעמקת העוני בקרב משפחות עניות עובדות ובקרב אוכלוסייה שאינה עובדת ונזקקת לתמיכה ולקצבאות, כגון קשישים ובעלי מוגבלויות.  

בנוסף, בהשוואה בין-לאומית של שיעורי העוני ישראל נשארה בראש הטבלה של שיעור העוני הכללי ובמקום השני בשיעור העוני של ילדים. כמו כן, לפי שיטת חישוב של ה OECD תחולת העוני לנפש בישראל דווקא עלתה ביחס לשנה שעברה, גם אם בשיעור מזערי.

פילוח לפי מגזרים

עולים: תחולת העוני עלתה מ 17% ל 18.4%.

האוכלוסייה הערבית: תחולת העוני של משפחות ירדה מ 49.2% ל 47.1%. במזרח ירושלים ובאוכלוסייה הבדואית בדרום –תחולת העוני עלתה. עומק העוני וחומרתו באוכלוסייה הערבית עלו בשיעורים של 10% ו 22% בהתאמה.

המגזר החרדי - תחולת העוני של משפחות ירדה מ 45.1% ל 43.1% . חלקן של המשפחות העניות החרדיות בסך המשפחות העניות מגיע ל 15% - שיעור גדול בהרבה מחלקם באוכלוסיית המשפחות.

נשים - הפער בתחולת העוני בין נשים וגברים הצטמצם. תחולת העוני של נשים ירדה בכחצי אחוז. תחולת העוני של גברים עלתה במעט.

השוואה בינלאומית ביחס ל OECD: ישראל מוסיפה לעמוד בראש סולם העוני של המדינות החברות בארגון ה OECD,  זאת לנוכח השיפורים במקבילים במדינות המצויות בקרבתנו, מקסיקו וארה"ב. עם זאת בתחום האי-שוויון מצבה בהשוואה בינלאומית טוב יותר ואף השתפר במידה ניכרת בשנים האחרונות. אנחנו קרובים יותר השנה למדד ג'יני של ההכנסה הפנויה הממוצע של מדינות ה OECD.

לפי צורת החישוב של ה - OECD   תחולת העוני לנפש בישראל דווקא עלתה ב  0.1%  מ 17.8% ל 17.9%.