גיל מרקוביץ'

המעבדה | למה נשים מתבדחות פחות בעבודה?

בסביבה מעורבת בה יש גברים ונשים, למשל במקומות העבודה של רובנו, נשים מנסות להצחיק הרבה פחות מגברים. מדוע? גיל מרקוביץ' נכנסה למעבדה וחזרה עם תוצאות מעניינות
גיל מרקוביץ'
20 בפברואר 2019
12:15