נחום אבניאל

כאן מציינים | נולדתי באדר א'

בכל פעם שאתם מבואסים מיום ההולדת שלכם, תזכרו שיש ציבור שלם שנולד באדר א'
מערכת כאן
28 בפברואר 2019
13:47